2011/06/18

සමනලයා

සමනලයා

සමනලයෝ  සමනලයෝ.......
කොයි සිට ආවාදෝ........................
පාට පාට ලස්සන තටු.....
කොහෙන් ගෙනාවදෝ...
කොලේ උඩට වෙලා මොකද....
මල් කුමරියො නැතිදෝ.......


කවිය ලිව්වේ -මිතිලි

2 comments:

 1. ඔන්න ආවා මල් කුමාරි.
  .
  ලස්සන කවියක්......

  ReplyDelete
 2. මල් කුමාරි නැති වෙලාද ?
  එහෙනම් අපි හොයමු !!!!
  ඔන්න මාත් හොයන්න එනවා.

  ReplyDelete