2012/08/11

හොඳම දවසේ මට වුනු නරකම දේ ...


එදා ඉරිදා දවසක් . අපි උදේම ගියා ඇෆ්‍රිකන් ලයන් සෆාරි . හරිම ලස්සන තැනක් , සිංහයෝ , ජිරාෆ්ල කුරුල්ලෝ , ගොඩාක් සත්තු ළඟටම ගිහින් බැලුවා. ලංකාවෙදි අපි සත්තුන්ගේ කූඩාව ගාවට ගිහින් බැලුවට මෙහෙදි වුනේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. සත්තු ඇවිත් අපේ කූඩුවට ( වාහනේට ) එබිල බලනවා ...හරිම සතුටුයි අපිට .

 
කූඩුවෙ ඉන්න අපිට බලන එළියෙ ඉන්න සත්තු


Rain Rain Coming

Rain Rain Coming soon
watery wet and splash!
black gray rainy clouds
coming soon to us
yeh !

By Mithili

2012/08/05

හොඳම යහළුවෝ

හොඳම යාළුවෝ ...............
අපි නම් හොඳම යාළුවෝ................
සමඟි දමින් බැඳී ඉන්න ........
හොඳම යාළුවෝ................


ඔන්න අපේ යාළුවෝ ටික ගැන තමයි අද කියන්න හදන්නේ , දන්නවද ? ඒ යාළුවන්ගේ ගම හරීම ලස්සනයි , ගම මැදින් ගලාගෙන යන පුංචි ගඟ , කැළෑවක් මැදින් ගිහින් තමයි අනෙත් ගමට එකතු වෙන්නේ , සීතල ගඟේ පාට පාට මාළු තරු කැට වගේ එහෙට මෙහෙට පිනුවේ ....

මේ කැළෑව ළඟම ගෙවල් හතරක පුංචි යාළුවෝ ටිකක් හිටියා , එයාළ හරිම යාළුයි , එක ඉස්කෝළෙටනේ ගියෙත් ...ඒ යාළුවෝ තමයි ටිකිරි, මිහිරි , සිනිදු සහ මලිත් ,