2012/12/09

පුංචි වැඩක් කළා ...එන්න බලන්න

ඔයාලා හැමෝම Bullying කියන්නේ මොකක්ද කියල දන්නවනේ ...අපි කවුරුවත් ඒකට කැමති නැහැ . ඒ අකමැති දේ නිසා පහුගිය දවසක අමන්දා කියන අක්කාව මරණයට පත්වුනා මතකද ? ....

ඒ ගැන අපේ තාත්තා ලියූ ලිපියට මෙතැනින ගිහින් බලන්න පුළුවන් 

දැන් ඒ බුලින් වලට ගැන සහ ඒවාට අකමැති බව කියැවෙන ලස්සන සිංදුවක් තියෙනවා . මම ඒ සිංදුවත් එක්ක මගේ voice එකක් කළා ..කම්පියුටරේ Mic එකෙන්ම කළ නිසා එච්චර පැහැදිලි නැතිව ඇති . ඒත් ඒ සිංදුවේ අගට නියම සිංදුවත් එකතු කරලා තියෙනවා . අහල යන්න එන්න ..

පුංචි අපිට මේක බලන නැන්දල මාමල ,  අයියල අක්කලගේ කමෙන්ට්ස් ගොඩාක් වටිනවා , අපි ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා ඔයාල එනකම් .2012/12/02

All About Me!


I'm kinda brave
Dinithi is my name.
I'm kinda brave.
I love to save
All kinds of waves.


My hobby is to sew.
It has lots of phews.
I always mess the blues.
Like a girl saying BOOZ!


My favorite color's Green.


And it's not so mean.
Like a really mean been.
But it's always Green.


My lucky number's four.
It's always more.
It's always glore.
Like a big brave four!  
  

My favorite colors green 
                                                                                                                              By Dinithi M