2011/09/10

හා හාමියි කොටිරාලයි (තැනට සුදුසු නුවණ)

ක දවසක්  හා හාමි කෙනෙක් පාරේ  යනකොට කොටිරාල කෙනෙක්  කඩා පැන්නා . එතකොට  හා හාමිගේ  ඇඟ  වෙවුලන්න පටන් ගත්තා .


5 comments:

 1. අනේ ඕගොල්ලන්‍ට ගොඩක් ස්තුතියි..... තැනට සුදුසු නුවණ ගැන අපිට කියලා දුන්නට.....

  ReplyDelete
 2. අපිට උදව් කරන්න ආ ඔබ සැමට ගොඩාක් පිං..

  ReplyDelete
 3. ලස්සන කතාවක් දූ. මටත් ඔය නැත්තෙම තැනට සුදුසු නුවණ නේ.

  ReplyDelete
 4. -මධුරංග ,
  ස්තුතියි මාමේ ...

  ReplyDelete