2011/12/11

උදෑසනින්........

උදෑසන අසිරිය

උදෑසනින් තමයි පුංචි අපි        ඇහැරෙන්නේ
කුකුළගේ  නාදය හින්දයි අපි ඇහැරෙන්නේ
ගස්වල සිලි හඬ ඇහිලයි අපි   ඇහැරෙන්නේ
උදෑසනේ සිරි දැකලයි  අපි       සැනසන්නේ


උදෑසනින් මුහුන කටත්  සෝදා        ගන්නේ
ඉක්මණින්ම පාද තියා    පාසල්       යන්නේ
යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා  කතා  කරන්නේ
උදෑසනම සිනා සිසී ටීචර්               එන්නේ


උදෑසන       එන්නේ
කුරුලු හඬ දෙන්නේ
සතුට     රජ යන්නේ
හිත     සනසවන්නේ

2 comments:

  1. .
    හ්ම්ම් කවි පද වලින් කියවන්නෙ සිරිලක උදැසනක් ගැන නේද .?කැනඩාවෙ උදැසන මීට වෙනස්නේ නේද? එත් දැන් මෙහෙත් කුකුල්ලු හඬලනව ඇහෙන්නේ නැ. අපි කුඩා කාලේ ගමේදිනම් අවදි වෙන්නෙ කුකුලු නාදෙට තමයි. ඔයාගේ කවි ටික කුඩා කාලේට මාව ‍රැගෙන ගියා. ලස්සනයි .තව ලියන්න.

    ReplyDelete
  2. -Gimhani ,
    හ්ම් ඔව් නැන්දේ , අපිට තාම මතක ලංකාවේ උදෑසන තමයි , මෙහෙදිනම් ඇහැරෙන්නේ අම්ම කතා කරාම තමයි , මොකද මෙහේ කුකුල්ලු නැහැ අපි ඉන්න පළාතෙනම් ...කුරුල්ලොනම් ඉන්නවා , ඒත් සද්දේ ඇහෙන්නේ නැහැ , ගේ හොඳටම වහලනේ තියෙන්නේ , ගොඩාක් ස්තුතියි නැන්දේ , 

    ReplyDelete